Neko

1/11/2006

rEcÓrdAlO???
Pensa nun día calquera, 18 de abril do 1997, 6 de marzo do 2000... ¿recórdalo? é raro ¿verdade? ¿que sentes??

Síntome coma un títere
¿os fios do destino guiáronme?
ou quizás non
¿que tiña na miña mente?
¡que indiferente!
non o recordo
que impotente!

Miro cara ó futuro
sen perder o presente
polo menos o procuro
aínda que non sexa convincente
vivo no presente
vívoo impaciente.